رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین: هیچگاه ۷۰۰ میلیارد دلار از چین واردات نداشته‌ایم