پروتکل الحاقی تنها بهانه‌ای برای آژانس می‌باشد/ اجازه بازدید نظامی را نمی‌دهیم