گزارش واشنگتن پست/ جان کری خطاب به ایرانیان: برای آمریکا رهبری مانند رهبر ایران آرزو می کنم