یورش پلیس رژیم صهیونیستی به تظاهرات ضد خشونت یهودیان در تل اویو/ زخمی شدن ده هامعترض