تیراندازی در محل برگزاری مسابقه کاریکاتورهای موهن۲کشته برجا گذاشت