نماینده مجلس: کاهش نرخ سود موجب خروج سرمایه از بانک‌ها می‌شود