مننژیت مرگبار اینبار به شکل سرماخوردگی در یک مرد بزرگسال + تصاویر