بی بی سی: آمریکا بزرگترین بانک فرانسه را نقره داغ کرد