غمخوار: صبا را می‌فروشیم/ به بازیکنان معترض حق می‌دهم