یادواره دو سردار شهید کلاهدوزان و خلیفه سلطانی در اصفهان/ معلمی فرمانده و مهندسی مبارز