مرامنامه داعش: خلیفه باید عرب، قریشی، هاشمی و سنی باشد/ نژاد ترکمنی کار دست رهبر جدید داعش می دهد؟