افزایش دوبرابری سبدکالا برای اقشار آسیب‌پذیر/اولویت ما اقتصاد مقاومتی است