استخدام کارمند مترجم ترکی و انگلیسی در تهران با درامد مکفی - 10 اردیبهشت 94