یک استاد حوزه: تیرگی‌های دل با اعتکاف از بین می‌رود