ظریف: پرانتز‌های زیادی باقی مانده است/مصمم به پایان بحران ساختگی هستیم