اردوهای دانش‌آموزی هم حاشیه‌دار شد/کاش اردوها هم اردو شوند مثل گذشته!