هواداران همیشه پشت من بوده‌اند/ منتظر آخرین بازی هستم