93 درصد قبوض مخابرات، غیر حضوری پرداخت می‌شود/ درخواست بیش از 2 میلیون مشترک تلفن همراه برای حذف قبوض