استخدام نقشه كش و نقشه بردار در تهران با درامد بالا - 14 اردیبهشت 94