سرقت از طلافروشی در دزفول، تایید و مسلحانه بودن آن تکذیب شد