نجات معجزه آسای پیرمرد 101 ساله از زیر آوار زلزله نپال+تصویر