کشته شدن سرکرده شبه نظامیان در درگیری با ارتش فیلیپین