رژیم صهیونیستی در موضوع یمن عربستان را دوست خود می‌داند