خرید بيش از 6 هزار تن انواع محصولات كشاورزی، دامی و نهاده ها در گيلان