واشنگتن‌پست خواستار تشکیل منطقه پرواز ممنوع در سوریه شد