وزارت دفاع الجزایر: کشته شدن 3 تروریست ظرف 24 ساعت