مشکل در مشاهده تصاویر سه‌بعدی می‌تواند نشانه تنبلی چشم باشد