۹۶ درصد هزینه‌های دندانپزشکی را مردم از جیب می‌پردازند