مرحله نهایی انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی با قوانین جدید برگزار می‌شود