استخدام آرایشگر و ناخن کار و شینیون کار با مشتری در تهران - 14 اردیبهشت 94