یورش پلیس رژیم صهیونیستی به تظاهرات در تل اویو/ زخمی شدن ده هامعترض