همه چیز درباره برنده مزایده پرسپولیس امروز مشخص می‌شود