خاطرات شیرین دوچرخه‌سواری در کوچه‌های شهر / عکس: بهزاد حاج عبدالباقی