مأموریت نظامیان مصری حاضر در ائتلاف سعودی 3 ماه تمدید شد