کریمی: هدفم کسب تجربه و مدال طلای مسابقات قهرمانی آسیا است