عکس های خانوادگی دیده نشده از رضا صادقی و همسر و دخترش برای انتشار در یکی از مجلات