پرسپولیس می‌تواند بنیادکار را شکست دهد/ پیروانی و نکونام انتخاب‌های خوبی بودند