میهمانان ویژه پرسپولیس در تبریز؟/ این تهدید عملی نیست!