ایران 5 میلیارد دلار سود بابت بدهی خارجی خود پرداخت کرد