40هزار فرصت شغلی در سال جاری ایجاد می شود/ تعاون یکی از شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی است