اختتاميه نخستين «جایزه جهانی عكس اربعین» برگزار مي‌شود