بعیدی‌نژاد: مذاکرات نیویورک تا پایان هفته ادامه دارد