بیش از 12 هزار و 500 معتکف گلستانی به میهمانی خدا رفتند