نتانیاهو با سفر جان کری به فلسطین اشغالی مخالفت کرد