استاندار هرمزگان بخشی از برنامه های گرامیداشت شهدای سوم خرداد و 12 تیر را اعلام کرد