قالیباف: وزارت نفت باید تکلیف پتروشیمی ها را در حوزه قیمت مواد خام مشخص کند