برانکو: صادقیان نامه نوشته، من چه‌ کار کنم؟/ فکر من پرسپولیس است خودم را با کی‌روش خسته نمی‌کنم