خروج سالانه 100 میلیون دلار ارز از کشور برای واردات چادر مشکی