تصاویر: بازید فرماندار عسلویه به اتفاق سفیر آلمان از پتروشیمی جم