والنسیا امیدش برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را حفظ کرد